WORKSHOPLAR

Anadolu Mutfaðýnýn eþsiz örneklerini, Osmanlý Mutfaðýnýn efsane lezzetlerini, saðlýklý yemek yemenin tüm sýrlarýný ve ellerinizdeki hüneri Soffa Mutfak Atölyesinde keþfedin.

Sýradaki Workshoplar

Kurumsal Etkinlikler

Soffa Mutfak Atölyesi,  WOW Istanbul Hotels&Convention Center bünyesindeki 34 toplantý salonu ile bireysel eðitimlerin yaný sýra kurumsal eðitimler için de her türlü toplantý ve organizasyon ihtiyacýna cevap vermektedir. Soffa Mutfak Atölyesi, yiyecek-içecek sektöründeki markalarýn reklam filmleri ve fotoðraf çekimleri için mükemmel bir ambians sunmaktadýr. Ayrýca çalýþanlarýn motivasyon etkinlikleri için kurumlara özel workshoplar hazýrlanmaktadýr.
 

EÐÝTÝM KADROMUZ

MÝNÝ SOFFA

Ailece yapmak isteyeceðiniz hafta sonu aktivitenizde Soffa Mutfak Atölyesi'ndeki aktivite takvimine bakmadan planlamayýn. Soffa Mutfak Atölyesi'nde birbirinden lezzetli yemekleri, pastalarý yaparken çocuklarýnýzla birlikte eðlenceli bir gün geçirmenin zevkine varacaksýnýz. Çocuklarýnýz el becerilerini geliþtirirken ayný zamanda yaþýtlarý ile birlikte sosyalleþecek. Eðitmen Þeflerimiz ile birlikte çocuklarýmýzýn yaratýcýlýðýný özgürce uygulayacaklarý mutfaðýmýzda, ebeveyn olarak onlarýn saðlýklý kiþisel geliþimine de katkýda bulunacaksýnýz. 6-14 yaþ aralýðýnda tüm çocuklarý sizlerle birlikte Soffa Mutfak Atölyesi'nin eðlenceli dünyasýna bekliyoruz.