Số lượng thành viên cập nhật

các dịch vụ cung cấp

  • Tuyển dụng nhân sá»±

    Tìm kiếm, sàng lọc, kiểm tra, đánh giá, lựa chọn được những ứng viên tài năng và tiềm năng nhất không những chỉ đáp ứng được yêu cầu công việc và phù hợp với văn hoá và môi trường làm việc.

  • Lao động ngắn hạn

    Các giải pháp nhân sựl linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân sự trong ngắn hạn hoặc dài hạn, nhân sự thời vụ theo dự án.

  • Dịch vụ nhân sá»± khác

    Các giải pháp nhân sự từ quản lý lương, huấn luyện, đào tạo và phát triển tổ chức đến các giải pháp "may đo" mang đến hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

khách hàng nói

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 971-303-1677

tải ứng dụng di động